حضور مردم تهران برای حمایت از دراویش گنابادی در خیابان پاسداران

لحظه به لحظه بر تعداد دراویش افزوده می شود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر