توقف خودروهای دراویش شهرستانی در ورودی ‌تهران


طبق گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ تمام ورودی‌های تهران تحت کنترل مأموران امنیتی بوده، ایست‌های بازرسی متعددی را قرار داده‌اند و هر خودرویی را احتمال بدهند سرنشینانش از دراویش گنابادی هستند توقیف می‌نمایند.

با توجه به ادامه‌ی محاصره‌‌ی #گلستان_هفتم و حمله‌ی نیروهای متحجر و آتش‌به‌اختیار، دراویش همچنان از سراسر ایران به سمت تهران در حال حرکت هستند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر