سه درویش بازداشتی درگلستان هفتم به کما رفتند

رضا انتصاری، کسری_نوری و بهنود رستمی به بیمارستان امام سجاد منتقل شدند,درحالت کما بسر برده وخبری از آنان دردست نمی‌باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر