بابک‌داد : سقوط باچه سرعتی جناب مهاجرانی؟


سقوط باچه سرعتی جناب مهاجرانی؟

با قضاوت هولناکتان درباره دروایش گنابادی به یادتعبیر آن بزرگوار از ریاکاری مدرن شما افتادم!

حمله اتوبوسی محکوم؛ مطمئنید کار دراویش بوده؟

بابک‌داد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر