ظلم و ستم به دراویش از سوی نظام حا کم بر ایران قصه امروز و دیروز نیست (فیلم شماره۲)

ظلم و ستم به دراویش صلح جوی مظلوم از سوی نظام حا کم بر ایران قصه امروز و دیروز نیست! (فیلم شماره۲)

ضرب و شتم شدید دراویش گنابادی  در برابر دادستانی تهران در ۳۰ شهریور ۱۳۹۳

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر