حکم جلب جناب دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی


جناب دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی و ریش سفید ۹۰ ساله، تهدید امروز برای حکومت استبداد/ حکم جلب وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی (بدون مصداق) توسط شعبه ۳ دادسرای امنیت صادر شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر