تکرار دروغ و خدعه ارگانهای پروپاگاندای سپاه از زبان پاسدار منتظرالمهدی


پاسداری موسوم به منتظر المهدی در گفتگو با بخش خبری بیست و سی شبکه های صداوسیما ادعای دروغ و خدعه آمیز فارس نیوز-ارگان پروپاگاندای سپاه پاسداران- علیه دراویش مظلوم گنابادی را تکرار کرد!

تکرار دروغپردازیهای فضاحت آمیز ارگان رسمی سپاه پاسداران موسوم به فارس نیوز در خبرگزاری موسوم به ایلنا!
سایت پوششی سپاه پاسداران موسوم به خبرگزاری ایلنا با تکرار مهملات سایت دروغپرداز موسوم به فارس نیوز دراقدامی که بوی توطئه ازآن به مشام میرسد ادعای فارس نیوز را برای لاپوشانی تیراندازی به سمت دراویش درمحله “پاسداران” و اطراف منزل آقای دکترنورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی مدعی شد که درویشها به اتوبوس متعلق به خود به ماموران کلانتری حمله کرده وآنها را زیر گرفته و تعدادی را مقتول و عده را مجروح کرده اند!

این دروغی خیانت آمیز بیش نیست. همه میدانند که استفاده از اتوموبیل برای زیرگرفتن تجمع کنندگان همیشه کار ایادی سرکوب وعوامل برهم زننده نظم عوموی بوده است و این وصله به دراویش صلح جو نمیچسبد!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر