اثبات ادعای دروغ و جعلی بودن خبر صداوسیما

ویدیویی که ثابت می کند ، ادعای صداوسیما را مبنی بر اینکە ماموران در خیابان پاسداران از سلاح گرم استفادە نکردەاند دروغی بیش نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر