کسی با درویشان مشکل ندارد، مشکل ناشی از این ناکسان بی همه چیز است


رئیس پلیس تهران می گوید هیچ کس از پلیس و نیروهای انتظامی برنامه ای برای برخورد با دراویش و دستگیری آنها نداشته!

وجود فایلهای صوتی ضبط شده از مکالمات میان واحدهای بسیجی- سپاهی- امنیتی- دادستانی- دادگاه ویژه و پلیس تهران نشان میدهد که رئیس پلیس درست میگوید. 

یعنی"کسی" برنامه ای برای برخورد با دراویش ندارد، چون کار بیخردانه و احمقانه ای است. اما اینجا صحبت از برخوردهای ناجوانمردانه از طرف "ناکس های کفتارصفت بیخرد" است که به درجات مرجعیت و فوق اجتهاد در دست زدن به کارهای احمقانه ودردسر آفرین برای نظام ولایت فقیه دست یافته اند. 

یعنی همین به اصطلاح ضابطین ناجوانمردقضایی و افسران آتش به اختیار جنگ نرم که بدون هماهنگی با پلیس و نیروی انتظامی، یک روز ناگهان به داخل سفارت انگلستان میریزند؛ یک شب مغولوار باغ قلهک را آتش میزدند، یکبار مثل مور و ملخ از درودیوار سفارت عربستان بالا میروند وآنجا را مورد هجوم قرار میدهند و خلاصه این قبیل عملیات زبونانه و ذلیلانه و رذیلانه را در برابر افکار بین المللی انجام میدهند تا -به خیال خودشان- اقتدار ازخودشان و از رئیس و فرمانده شان درکنند و دیگران را بترسانند. 

واقعیت این است که این ناجوانمردان شب و روزشان با ترسی مهلک سپری میشود و برای دفع همین ترس است که یاباید برای دیگران اضطراب آفرینی کنند یا اوقاتشان پای منقل تریاک بگذرد تا ترسشان را با چای تلخ قندپهلو قورت بدهند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر