بنزین ریختن برآتش فتنه درجامعه به بهانه ضرورت سرکوب هرچه بیشتر دراویش!

خشونت آفرینیهای تکفیری و داعش مآبانهء ورقپارهء “کیهان حسین شریعتمداری” برای بنزین ریختن برآتش فتنه درجامعه به بهانه ضرورت سرکوب هرچه بیشتر دراویش!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر