جمعیت همدل و متحد دراویش، مقابل دولتسرای جناب دکتر نورعلی تابنده قطب سلسله گنابادی

ساعت ۱.۳۰ دقیقه ۱۶ بهمن/ جمعیت همدل و متحد دراویش، مقابل دولتسرای جناب  دکتر نورعلی تابنده قطب سلسله گنابادی، حضور دارند و تا پای جان ایستاده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر