آقای مرتضی کاظمیان : چرا هیچ مقام مسئول قضایی و انتظامی از حال دراویش گنابادی بازداشت‌شده، خبر نمی‌دهد؟

بدا به‌حال حکومتی که برای جان شهروندان صادق و پاکی چون #کسری_نوری و #رضا_انتصاریارزش قائل نباشد.
چرا هیچ مقام مسئول قضایی و انتظامی از حال #دراویش_گنابادی بازداشت‌شده، خبر نمی‌دهد؟
آیا پلیس و فراتر، حکومت، خشونت خونین لباس‌شخصی‌های «از هفت دولت رها» را تأیید می‌کند؟
#گلستان_هفتم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر