سناریوهای تکراری و همیشگی ؛ سپاه با اتوبوس شرکت ایساکو نیروهایش از کرج به تهران آورده بود

اتوبوسی که شب گذشته چهار تن ازنیروهای سرکوب را از پا درآورد،متعلق به سرویس کارکنان شرکت ایساکو بوده که سپاه با آن نیروهایش رااز کرج به تهران منتقل کرده است.

#گلستان_هفتم
#اعتراضات_سراسری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر