جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم

جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم
این متاعیست که هر بی سر و پایی دارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر