بر آتش از او فسون بخوانیم —- زو آتش تیزاب سیماست


بر آتش از او فسون بخوانیم

زو آتش تیزاب سیماست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر