جمعیت درویشان گنابادی ، در گلستان هفتم خیابان پاسداران، لحظه به لحظه در حال افزایش است

 روز گذشته شعبه ۳ دادسرای امنیت دستور بازداشت قطب دراویش گنابادی را صادر کرده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر