احمد علم الهدی : بنیان گذار نظام حاکم بر ایران را بی دین می داند

احمد علم الهدی، فسیل بازمانده از نسل هارون الرشید خلیفه جائر عباسی، بنیان گذار نظام حاکم بر ایران را بی دین می داند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر