سروده زهرا فراهانی برای دراویش

ندیدم با صفاتر از دراویش
به غیرت ، با وفاتر از دراویش

نباشد در جهان عشق و معنا
نگاهی با حیاتر از دراویش

به شهر جار و جنجال سیاست
که باشد بی صداتر از دراویش ؟

نخوانی در کتاب نغمه و شور
نوایی آشناتر از دراویش

به مکتبخانه ی عرفان و مستی
نیاید با خدا تر از دراویش

مزن بر جان او تیغ جفا که
ندیدم با صفاتر از دراویش

 زهرا فراهانی 
پانزدهم بهمن ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر