توئیت یکی از کاربران فضای مجازی

قطب دراویش گنابادی : ما در دوستی چون آب روانیم و در دفاع چون سنگ خارا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر