مهدی طائب اعلام کرده که صوفیه باموساد درارتباط است!

مهدی طائب اعلام کرده که صوفیه باموساد درارتباط است!
«درتی وی»خطاب به آخوندطائب : تا ساعت ۱۸روز جمعه ۲۰ بهمن مهلت دارید مستندات ادعاهایتان را منتشر کنید وگرنه فرزند خلف پدرتان نیستید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر