حمله جنایتکاران رهبر موقت به مجتمع مسکونی شخصی در پاسداران

جانیان و آدمکشان ضحاک، روی پیشانی سیاه ترین جنایتکاران عالم را سپیده کرده اند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر