حکم امسال صورت دگر است


قدرت کردگار می بینم
حالت روزگار می بینم
حکم امسال صورت دگر است
  نه چو پیرار و پار می بینم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر