چرا نباید باور کنیم که حمله با اتوبوس هم کار اراذل و اوباش استخدامی خودشان است


این‌ها خودشان می‌گویند که برای سرکوب منتقدان از اراذل و اوباش استفاده می‌کنند. چرا نباید باور کنیم که حمله با اتوبوس هم کار اراذل و اوباش استخدامی خودشان است تا پذیرش و تایید سرکوب دراویش را در ذهن مردم راحت‌تر کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر