اصل ۱۴ قانون اساسی دو‌لت جمهوري اسلامي ايران

مطابق اصل ۱۴ قانون اساسی دو‌لت جمهوري اسلامي ايران موظف است حتی «نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايد»...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر