عداوت با طریق فقر و درویشی

آخوند اراکی به نمایندگی ازمرکز فتنه انگیز“جامعه مدرسین حوزه علمیه قم”علیه اصل واساس مکتب تصوف وعرفان اسلامی ودرجهت عداوت با طریق فقر و درویشی یک گام دیگر به عمق قهقرا برداشت!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر