فرمايشات حضرت آقای حاج دكترنورعلی تابنده مجذوبعليشاه پس از نماز صبح


از روی احساسات کاری نکنید ولی در مقام دفاع هر کاری که می توانید انجام دهید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر