محمد ثلاث یک ساعت قبل از واقعه تصادف اتوبوس بازداشت شده است!این تصویر محمد ثلاث است که کذابان پیرو اسلام استالینستی می گویند راننده اتوبوس بوده است،این پیشانی سیاهان فراموش کردند که محمد ثلاث یک ساعت قبل از واقعه تصادف اتوبوس بازداشت شده است!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر