بی بی سی؛ مصاحبه دکتر سید مصطفی آزمایش در مورد حمله نیروهای سرکوبگر به دراویش گنابادی


مصاحبه دکتر سید مصطفی آزمایش و دکتر کدیور با بی بی سی در مورد حمله نیروهای سرکوبگر به دراویش گنابادی و بالا گرفتن بحران در کشور

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر