التهاب آفرینی «حسین بازجوی منقلی» در ورق پاره داعشیان (کیهان) علیه دراویش برنمیدارد.

«حسین بازجوی منقلی»  در ورق پاره داعشیان (کیهان) دست از التهاب آفرینی برعلیه دراویش برنمیدارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر