شاگردان دکتر «محمدعلی طاهری» : دست از آزار عارفان و دگر اندیشان برداریدشاگردان «محمدعلی طاهری»: درویشان را رها کنید، دست از آزار عارفان و دگر اندیشان بردارید / در آستانه مهلت قانونی آزادی استادمان، به جز برائت و آزادی بی قید و شرط و دائمی ایشان، هیچ حکمی را نمی پذیریم

اقلیت های حاکم بر اکثریت مردم ایران، به علت سستی و «ضعف در عقیده» و «هوش پایین سیاسی»، هر اندیشه ای غیر از خود را تهدید پنداشته و با حیله های نخ نما و تکراری در جهت سیاه نمایی، تخریب و نابودی آنها قدم بر می دارند.

گویا برادران نمی دانند که ترس از اندیشه ها و سراسیمگی در سرکوب کور آنها، نتیجه عکس می دهد. ای متفکران پوچ اندیش، با این استراتژی معکوس، جمعیت های فرهنگی و بی آزاری مانند «دراویش گنابادی» و «دانش پژوهان عرفان حلقه» از افرادی همگام با نظام به اشخاصی معترض و ناراضی تبدیل می شوند. این اعمال شما جز «هزینه تراشی بیهوده برای کشور» ، «تضعیف نظام» و «خشم و نارضایتی عمومی» نتیجه ای نخواهد داشت. 


اگر این برادران پر زور ولی کم سواد ! چند خطی از تاریخ را مطالعه می کردند، به حتم می دانستند که شمشیر نه تنها نمی تواند اندیشه را خاموش کند بلکه باعث شعله ور شدن آن خواهد شد؛ شعله ای که دیر یا زود دامان استراتژیست های قرون وسطایی و هم ردیفانشان را خواهد گرفت.

شاگردان محمدعلی طاهری پس از هفت سال فراز و نشیب و وعده آزادی از سوی مسوولان، صبرشان به سر آمده چرا که آنها معقد هستند استادشان بدون هیچ گناهی در زندان بوده و تمامی اتهامات تا به امروز نیز با پرونده سازی قرارگاه ثاراله انجام شده است.

محمدعلی طاهری پس از تحمل پنج سال حبس و پرداخت قریب به ده میلیارد ریال جریمه نقدی، دو سال در بازداشت موقت به سر برده و طبق قانون تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ باید بدون هیچ بهانه‌ای از زندان آزاد شود. 

قرن حاضر قرن رویارویی اندیشه هاست، قرون وسطی نیست و شمشیر حتما بازنده است، همیشه بازنده بوده، بازهم بازنده خواهد بود، این قانون تاریخ است، درس تاریخ است.

نور عشق با تهدید، ناسزا و شکنجه خاموش نمی شود، حتی اگر بی زبان، وجود ما بر این عشق شهادت خواهد داد. نور حق بر ظلمت جهل پیروز خواهد شد و اندیشه بر شمشیر غلبه خواهد کرد. رحمانیت الهی لایتنهایی و تفکر طاهری نامیراست. جز برائت و آزادی بی قید و شرط استاد طاهری هیچ حکمی را نمی پذیریم. ما همه طاهری هستیم .


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر