درگیری و ضرب و شتم دراویش در خیابان های منتهی به گلستان هفتمدرگیری و ضرب و شتم دراویش در خیابان های منتهی به گلستان هفتم شروع شده است. 

همزمان دراویش از نقاط مختلف ایران برای حضور در گلستان هفتم به منطقه پاسداران براه افتادە اند. 

نظام از افزایش تعداد دراویش معترض و پیوستن مردم به آنها بشدت بیمناک است و قصد دارد امشب ابتدا از طریق سرکوب و سپس در صورتیکه سرکوب پاسخگو نبود، از راه مذاکره با دراویش مانع گسترش اعتراضات شود.

اعضای شورای عالی امنیت ملی و نماینده های سپاه و اطلاعات تا ساعت 11:30 دقیقه شب دوشنبه 30 بهمن جلسه اضطراری و محرمانه داشتند. هنوز از تصمیمات این جلسه اطلاعی در دست نیست.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر