تحرکات نیروهای خودسر و بسیجی های مجهز به گاز اشک آور و تسلیحات ضد شورشتحرکات نیروهای خودسر و بسیجی های مجهز به گاز اشک آور و تسلیحات ضد شورش آرامش نسبی #گلستان_هفتم را به هم‌ریخت. 

در حالی که ماموران انتظامی در حال آماده باش می باشند ، بسیجیان آتش به اختیار با سر دادن شعار و پرتاب گاز اشک آور قصد دارند تحرکات جدیدی را علیه دراویش محصور در گلستان هفتم رقم بزنند.
لازم به ذکر است دراویش دیگر شهر ها همچنان در حال حرکت به سمت تهران هستند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر