مهلت 24 ساعته آخوند مهدی طائب برای ارائه مستندات


مهلت 24 ساعته آخوند مهدی طائب برای ارائه مستندات خود مبنی بر ارتباط صوفیه با موساد به پایان رسید، حال آخوند طائب دست از پا درازتر باید پدر خود را در میان صدها « مظنون » پیدا کند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر