وحید بهشتی در مصاحبه با کلمه


وحید بهشتی در مصاحبه با کلمه: یک ساعت قبل از ملتهب کردن فضای گلستان هفتم در شب 15 بهمن یکی از کانالهای تلگرامی امنیتیهای افراطی خبر از اتفاقی مهم در مورد دراویش داده بود.

در لایه هایی از نظام، دستهایی برای براندازی حکومت بسیار فعال شده است و بهترین راه حل را در ناراضی کردن گروههای مختلف در ایران یافته اند.

خط قرمز دراویش قطب سلسله است ودر این مورد هیچ گونه گذشتی ندارند.

آقای روحانی و یونسی بگویند که گروههای خودسری که از آنها نام می برند چه کسانی هستند.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر