تناقض گوییهای ابلهانهء نوکران جیره خوار قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران

تناقض گوییهای ابلهانهء نوکران جیره خوار قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران درباره فعالیتهای درخشان شبکه جهانی خبررسانی “دُرّ تی وی” نشان از نهاد خفاشگونه این نسناسانِ خنّاس دارد که از تلألوء انوار مُضیئه، متواری و فراری اند!

بنگیان بیچاره و چرسیان چُرتی وابسته به  مرکز تکفیری موسوم به اداره ادیان و فرق اطلاعات سپاه پاسداران و قرارگاه خمینی ستیزِ موسوم به  “ثارالله”(؟!!)درنهایت عجز و استیصال و بیچارگی، بندگانِ عابدِ بخارهای معده خود شده اند و در فضاهای مالیخولیاییِ اوهام گرایانه، سناریوهای تخیلی مبتنی بر رسوبات مجعولات و دروغهای فسیل شده سرهم بندی میکنند. مثلا این بهتان که شیخ کرج برعلیه ماذون خارج کشور سلسله گنابادیه موضعگیری کرده است!!! این دروغ آن قدر سست است که مخترعانش ناچارند  دندانهای عاریه خودرا در میان فکینشان  با پوزبند به گوشهای های حماروارشان استوار کنند که در حلقومشان ساقط نشود!

اما جای شماتت نیست. این عناصر تکفیری ضعیف النفس و معلوم الحال که جیره خوارسفره غارتگران بیت المال در اداره تکفیری ادیان و فرق وابسته به قرارگاه ثارالله اند اگر دروغبافی نکنند، چه بکنند؟ بخشِ گزینشِ قرارگاهِ خمینی ستیز موسوم به “ثارالله” چنین خناسان خبیث و نسناسان کثیفی را پس از چک وبالانس حماقت و بلاهت استخدام میکند و برسر شان تاج پوشالی و پوک موسوم به عمامه میگذارد و به آنها عنوان “ضابط قضایی” میدهد که با فوتون و کوانتم یعنی بسته های نور بجنگند. آن هم با چشمهای بسته در ظلمات پستوهای تاریک.  حتی گوریلها هم میدانند که نسلِ خفاش از حتی یک ذره نور وحشت دارد، چه رسد به تلالوء آفتاب کردار شبکه جهانی خبررسانی “درّ تی وی”!!!

کانال تلگرامی تکفیری کافرتر از داعش موسوم به “فرقه نیوز” با انتشار مهملاتِ مندرج در سطور زیر، زیرآبِ آبرویِ اربابان نفوذی و اسلام ستیز و خمینی زدای خود را یکجا زده و نام و نشانشان را غرقهء ورطهء مرداب گاوخونیکرده است!

بخوانیم و به ریش صدر تا ذیل ظَلَمه تکفیری و دستگاه پوشالی تفرعن این طاغوتان تَسخَر بزنیم!


کانال تلگرامی موسوم به فرقه نیوز: احیای ماذون سیاسی توسط گروهک مجذوبان
یکی از شخصیت های که به خاطر رابطه تنگاتنگ با اپوزیسیون داخلی و خارجی و فعالیت گسترده سیاسی، توسط بزرگان صوفیه گنابادیه به طور کامل طرد شد، مصطفی آزمایش ماذون سیاسی صوفیه بود.
فعالیت معاند آزمایش در شبکه جهانی درتی وی باعث شد یوسف مردانی شیخ المشایخ صوفیه گنابادیه در چندین نوبت نسبت به ادعای سخنگویی وی هجمه وارد کند و کار به جا رسید که در تاریخ ۱۲ آبان ۹۶ صراحتا نسبت به فعالیت سیاسی مصطفی آزمایش اعلام برائت شد.
باتوجه به خوش خدمتی پشت پرده مصطفی آزمایش برای گروهک مجذوبان در قضیه زندان اوین و نقش موثر ماذون سیاسی در برقراری ارتباط گروهک مجذوبان با رسانه های معاند، از شب گذشته تا کنون گروهک مجذوبان برای مصطفی آزمایش سنگ تمام گذاشت.بررسی بخش رصد خبرگزاری صوفیه از شب گذشته تا کنون حاکی از آن است که بیش از ۲۳ کانال دراویش گنابادیه به بازتاب سخنرانی اخیر مصطفی آزمایش بر علیه “نظام مقدس جمهوری اسلامی” ( ؟!!! یعنی همان اداره تکفیری فرق و ادیان اطلاعات سپاه پاسداران و قرارگاه خمینی ستیز ثارالله) پرداخته اند که این میزان بازنشر در شهرستان ها تاکنون بی سابقه بوده است.انتشار سخنرانی ماذون سیاسی صوفیه در کانال ها و گروه های دراویش توسط گروهک مجذوبان به خاطر خوش خدمتی وی صورت گرفت تا از این طریق دراویش به راحتی جذب گروهک مجذوبان شوند و آن ها را همراهی کنند و فعالیت معاند این گروهک باتوجه به سخنرانی مصطفی آزمایش برای دراویش قابل قبول باشد.بدون شک گروهک سیاسی مجذوبان بهترین راه برای پیوند دوباره خود با دراویش انتخاب کرده و پخش گسترده سخنرانی ماذون سیاسی صوفیه کاملا هدفمند صورت گرفته و فقط به نیت همراهی دراویش با گروهک مجذوبان میباشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر