دکتر آزمایش؛ اسلام بهانه ای در دست اسلام ستیزان شورای نگهبان، برای بی اع...

گزارش وحید بهشتی از پارلمان اروپا در ارتباط با ارائه گزارش نقض گسترده و ...

دکتر سید مصطفی آزمایش؛ کدام ولایت؟ "ولایت علوی" یا "ولایت اموی"

همین کم مانده بود که ابرام دراکولای ناسید سفاک غاصب تولیت آستان قدس رضوی در استان خراسان وارد معقولات شود و اظهارنظرهای بیربط کند !

ابراهیم رئیسی مشهور به ابرام دراکولای ناسید – که خون چندده هزار جوان بیگناه زندانی را روی دستهای و انگشتها و لا به لای ناخنهایش دارد- اخیراً دوباره دُم درآورده و زبان درازی آغاز کرده و دَم از لاطائلات “دوگین” پسندانه و خوشایند “ارتدکسهای روس “میزند !!

حجت‌الشیطان ابراهیم رئیسی ناسید مشهور به ابرام دراکولای غاصب ناجوانمردتولیت آستان‌ قدس رضوی گفت: آنچه سبب نگرانی آنهاست تشکیل جبهه بین‌المللی، فرامذهبی و حتی فرادینی!!! مقاومت است که اربعین، نمادی از آن است.