"شعور جمعی" مردم( ناس)، و تکنیک وسوسه برای مغزشویی و مخ زنیِ مردم(ناس) توسط "خناسان".


دکتر سید مصطفی آزمایش، مدیر مسئول «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» و نویسنده کتاب «پژوهشی نوین در ارتباط با قران مجید»، در یک برنامه ویدیویی با استناد به قرآن مجید به تحلیل سخنان اخیر احمد علم الهدی « که سعی کرده بود با سوء استفاده از آیه های قرآن و تاکید بر روی کلمه «الناس» مردم و رای آنها را تخطئه کند»، پرداخت و نادرستی آن سخنان و سوء استفاده این جماعت ریاکار از نام اسلام و قرآن را به سمع و نظر هموطنان گرامی رساند.
دکتر سید مصطفی آزمایش در بخشی از این برنامه با اشاره به نقش "خناسان" در مغزشوئی "توده های مردم" به قصد غافل کردن آنها و جایگزین کردن "معنویت و افکار روشن" با "خرافات و اوهام باطل". و تکنیک مورد استفاده "خناس" برای مغزشوئی "بخشهای باورمند" مردم و دچار غفلت نمودن آنان، که «"وسوسه" ءیعنی نفوذ ذر قلب و مغز و کاشتن "ویروس خرافه "بجای حقیقتء نام دارد»، پرداخت.
دکتر سید مصطفی آزمایش در ادامه گفت، خناس ها به نام ارزشهای متعالی و مورد قبول مردم در قلب و مغز آنها نفوذ میکنند و با وسوسه های شیطانی و فریبکارانه و فریبنده خود به تدریج مخاطبان خود را دچار مخزنی و مغزشوئی مینمایند و آنها را به عوامل بی اراده ای در دستان تباه پیشه خود تبدیل مینمایند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر