هذیان بافی “سجادتنها”، جاسوس منحوس اداره تکفیری ادیان و فِرَق

محمدجوادمختاری جاسوس منحوس تکفیری پیروِ “اسلام روس” که میکوشید درخوف و خفا پشت نام کذائی”سجادتنها” هویتش را مخفی کند، به دست وپا زدن زبونانه افتاده و هذیان میبافد!

بعضی از افراد  هستند که تا مقادیری بنگ و چرس و حشیش و افیون و شیشه و سایر مواد روانگردان مصرف نکنند، نمیتوانند هذیان بگویند. اما برعکس مزدوران حقیر و پیش پاافتاده ” اداره تکفیری ادیان و فِرَق” و عَمَله -اَکَره های تکفیری “خط سعید امامی” نفوذی در قرارگاه ثارالله اصولا نیازی به مواد روانگردان ندارند. چون در کنکور مخبّطهای جن زده با وسواس و دقت زیادی توسط کارشناسهای کاربلد برگزیده شده و در شعب ادارات تکفیری ادیان و فِرَق و حجره های عنکبوت بسته مجموعه موسوم به “سازمان تبلیغات(ضد) اسلامی”  به کار  گمارده شده اند تا جامعه را شقه شقه و فرقه و فرقه و نهایتا متلاشی کنند. در میان این طایفهء مایوس پیروِ مکتبِ تکفیریِ التقاطیِ اسلامِ استالینیستی روس، جوانک ناخلفی موسوم به محمدجواد مختاری – سجادتنها- در بیخردی و سست عنصری و هذیان بافی از دیگر همپالکیهای خودش دوسه قدم پیش افتاده  و با لوثِ وجود و رجسِ حضورش، موسسه به اصطلاح “حق پژوهی در خراسان” را نجس و کثافت آلود کرده است!
نمونه ای از هذیانهای بیسر وته این جانور جن زده تکفیری را در سطور زیر به نقل از سایت تکفیری موسوم به “فرقه نیوز”  ببینید و خودتان به نکبت و فلاکت دامنگیر آقای مرتضی امین نیا مدیر مسئول موسسه حق پژوهی اظهار أسف کنید!

محمدجوادمختاری جاسوس منحوس تکفیری پیروِ “اسلام روس” که میکوشید درخوف و خفا پشت نام کذائی”سجادتنها” هویتش را مخفی کند، به دست وپا زدن زبونانه افتاده و هذیان میبافد!

بعضی از افراد  هستند که تا مقادیری بنگ و چرس و حشیش و افیون و شیشه و سایر مواد روانگردان مصرف نکنند، نمیتوانند هذیان بگویند. اما برعکس مزدوران حقیر و پیش پاافتاده ” اداره تکفیری ادیان و فِرَق” و عَمَله -اَکَره های تکفیری “خط سعید امامی” نفوذی در قرارگاه ثارالله اصولا نیازی به مواد روانگردان ندارند. چون در کنکور مخبّطهای جن زده با وسواس و دقت زیادی توسط کارشناسهای کاربلد برگزیده شده و در شعب ادارات تکفیری ادیان و فِرَق و حجره های عنکبوت بسته مجموعه موسوم به “سازمان تبلیغات(ضد) اسلامی”  به کار گمارده شده اند تا جامعه را شقه شقه و فرقه و فرقه و نهایتا متلاشی کنند. در میان این طایفهء مایوسِ منحوسِ پیروِ مکتبِ تکفیریِ التقاطیِ اسلامِ استالینیستی روس، جوانک ناخلفی موسوم به محمدجواد مختاری – سجادتنها- در بیخردی و سست عنصری و هذیان بافی از دیگر همپالکیهای خودش دوسه قدم پیش افتاده  و با لوثِ وجود و رجسِ حضورش، موسسه به اصطلاح “حق پژوهی در خراسان” را نجس و کثافت آلود کرده است!

نمونه ای از هذیانهای بیسر وته این جانور جن زده تکفیری را در سطور زیر به نقل از سایت تکفیری موسوم به “فرقه نیوز”  ببینید و خودتان به نکبت و فلاکت دامنگیر آقای مرتضی امین نیا مدیر مسئول موسسه حق پژوهی اظهار أسف کنید !


دکتر سید مصطفی آزمایش: مردمسالاری تنها روش مشروع مدیریت جامعه در جهان بینی قرآن مجید


دکتر سید مصطفی آزمایش نویسنده «کتاب پژوهشی نوین در ارتباط با قرآن مجید» و «مدیر مسئول انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در یک برنامه اختصاصی از شبکه جهانی «دُرّ تی وی» به حمله های اخیر آخوندهای حکومتی مانند مصباح یزدی، مکارم شیرازی و احمد علم الهدی به حجت الاسلام دکتر حسن روحانی در ارتباط با «موضوع انتخاب ولی فقیه توسط خداوند یا مردم» پرداخت، و گفت برای چندمین بار از تمامی آقایون حوزوی دعوت میکنم تا در برابر دوربین تلویزیون به گفتگو بنشینیم تا بنده در برابر چشم بسیجیان به شما ثابت کنم که نه کلامی از قرآن و نهج البلاغه را فهمیده ايد، و نه یک کلمه از مباحث و میراث آیت الله روح الله خمینی را درک کرده اید!
دکتر سید مصطفی آزمایش در این برنامه گفت، اخیراً اشخاصی چون مصباح یزدی، مکارم شیرازی و احمد علم الهدی میدان جنگ جدیدی را گشاده اند تا در آن مردم و نقش آنان در اداره جامعه را به چالش بکشند، و به همین دلیل هم با سفسطه موضوع «انتخاب رهبر و ولی فقیه توسط خداوند» را مطرح میکنند، سوال اینجاست که خداوند چگونه امام و رهبر را انتتخاب میکند؟ آیا خدا امام را از طریق روایت انتخاب میکند؟! یا امام را با سفینه ای از عالم ملکوت به زمین میفرستد؟!
نویسنده «کتاب پژوهشی نوین در ارتباط با قرآن مجید» در ادامه گفت خداوند در قرآن می فرماید اگر دشمن به سرزمین شما حمله کند دو راه وجود دارد، یا فرار کنید و یا بایستید و از حقتان دفاع کنید که خداوند می گوید بایستید و مبارزه کنید و هنگامی که شما با کسانی که حقتان را پایمال کرده اند مبارزه میکنید خداوند به دست شما تجاوزگران را مجازات میکند یعنی مردمی که از حق خود دفاع میکنند بیانگر قدرت و مشیت الهی هستند و خداوند در این مجرا ظهور میکند.
نویسنده کتاب پژوهشی نوین در ارتباط با قرآن مجید اظهار کرد، در آیه دیگری در قرآن آمده که به خدا قرض بدهید که این بهترین قرض است، نمی گوید که اگر به مردم قرض بدهید یعنی به خدا قرض داده اید، از ابتدا میگوید به خدا قرض بدهید، یعنی خداوند در مردم سریان دارد و این موضوع بازمیگردد به مباحث «وحدت وجود».
مدیر مسئول انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر گفت، در آیه ای دیگر در قرآن خداوند به رسول اکرم امر میکند که به نظر مردم رجوع کن، یعنی خداوند در اراده اکثریت مردم ظهور میکند و دمکراسی عین ظهور اراده خداوند است، پس کسانی که میگویند رهبر و ولی فقیه را خداوند انتخاب میکند سفسطه میکنند.
دکتر آزمایش در پایان گفت آقای روحانی میگوید رهبر در هر نظام مردمی باید توسط مردم انتخاب شود، و در مقابل ایشان عده ای با مغالطه میکنند و می گویند که رهبر را خدا انتخاب میکند، من خطاب به این آقایان حوزوی که غرق در خرافات هستند بارها گفته ام و این بار هم دعوتشان میکنم تا در برابر دوربین تلویزیون به گفتگو بنشینیم، تا بنده در برابر چشم بسیجیان ثابت کنم که این آقایان نه کلامی از قرآن و نهج البلاغه را فهمیده اند و نه یک کلمه از مباحث و میراث آیت الله خمینی را درک کرده اند.

واکنش مذبوحانه تکفیریهای مکتب التقاطی”اسلامِ استالینیستی” موسوم به “فرقه نیوز” -محفل پادوهای منحوس و جاسوسهای مایوس- به افشاگریهای “آمدنیوز” و رو شدن بالضروره دستهای پشت پرده هکرهای مزدورِ سپاه سایبری قرارگاه ثارالله !

با افشای پیاپی صورتهای کریهِ دنبالچه های خط سعید امامی و ایادی نفوذی فرقه تکفیری موسوم به موسسه “حق پژوهی” در خراسان (به ریاست مرتضی امین نیا)  و پایگاه خبری تکفیری آن موسوم به “فرقه نیوز” – محل تجمع مشتی پادوی مزدور دنباله رو مکتب التقاطی “اسلام استالینیستی” به سرکردگی ابراهیم رئیسی ناسید ملقب به “ابرام دراکولا”، جاسوسهای منحوس نفوذی –که با بالاکشیدن سفره امام رضاعلیه السلام درصحن حرم ثامن الائمه علیه السلام “حلقه مفسدین” برای مغزشویی بسیجیهیا و تحریک آنها برعلیه جهان بینی آیت الله العظمی خمینی و اساس توحید ناب اسلامی در مکتب تصوف و عرفان اسلامی دایر میکردند – برای تخلیه حقد و حرص جبلّی خود به فرافکنی روی آورده و از چگونگی هکینگ دامین سایت اینترنتی “آمد نیوز.کام” پرده برداری میکنند !

سایت تکفیری فرقه نیوز مینویسد: ترمینولوژی اجساد، سایه‌ها، روح‌الله زم/ «آمدنیوز» سایتی با میزبانی آل  سعود !

اظهار لحیهء آخوند سوفسطایی السلطان الشکر ناصرمکارم شیرازی درباره واژه قرآنی “امام”!

یک اخطار و آخرین نصیحت به آخوند مکارم شیرازی!

با چنین کارنامه عمل ننگینی، اجازه اظهار لحیه درباره نامِ “امام همام، علی علیه السلام” ندارید. ساکت شوید و کنار بنشینید!

مکارم شیرازی – الملقب به سلطان الشکر- که از منفورترین آخوندهای سوفسطایی و سفسطه پیشه قم است و تاکنون در سرِبزنگاه های مختلف برعلیه کینونتِ مردمیِ “جمهوریت و نظام جمهوری” اظهارلحیه های بارد و “مصباح یزدی مآبانه” کرده، دوباره بوق به دست برعلیه “نظام مردمسالاری” به عربده کشی پرداخته است!

ایکاش ناصرمکارم شیرازی الملقب به سلطان الشکر بیش از این در صدد تخریب حیثیت خودش برنیاید و در برابر مردم شمشیر کشی نکند. او خود بهتر از دیگران، نسبت به سوابق و پیشینه و کارنامه سیاه اعمال خود آگاهی دارد. کنار بنشیند و سکوت پیشه کند و به درگاه بی نیاز الهی از آنچه تاکنون گفته و مرتکب شده استغفار کند تا تتمه ایام حیات بی اعتبارش  را تبدیل به دوران استغفار نماید، و تلاش نکند با ایستادگی در برابر موج اراده مردم بیش از پیش آبروی خود را ببرد!

اراجیف گستاخانه و ضدجمهوریت و ضدمردمسالارانه آخوند شکر دزد مکارم شیرازی در مراسم احیای شب قدر در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) به شرح زیر است:

حمله تروریستهای فرقه تکفیری داعش زنگ خطری برای فرقه تکفیری نفوذی در قرارگاه ثارالله و در اداره تکفیری فرق و ادیان، و در موسسه به اصطلاح حق پژوهی خراسان

چرا خمینی ستیزان تکفیری زیر نقاب داعش به مرقد آیت الله  سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به “هندی” حمله کردند؟!

حمله ناجوانمردانه منسوب و منتسب به فرقه تکفیری داعش که منجر به کشتار و مجروح و مصدوم کردن عده ای از هموطنان بیگناه و شریف ایران شد، نشان دهنده اوج خشونت گرایی جریان های تکفیری در داخل و خارج از ایران است. عملیات کور ترور مردم بیگناه که یادآور جنایتهای سعید امامی ها در ماجرای قتلهای زنجیره ای – که توسط رهبر نظام ناشی از نفوذ عناصر وابسته به دشمن اسلام در دستگاه امنیتی و اطلاعاتی معرفی  شد- و اسباب وهن حیثیت نظام به عنوان یک رژیم قاتل و آدمکش در سطح جهانی را فراهم آورد، نشان میدهد که فرقه گرایی تکفیری درهرجا باشد به همراه خود ترور و جنایت و خیانت و غدر و تزویر و دروغ و فساد و چپاول و ایلغار و بالاکشیدن بیت المال و خوردن حق الناس به عنوان اموال بیصاحب و انجام شنیعه لواط در دارالقرآن  و اعمال حرام و منکر مشابه را به همراه دارد.
فرقه گرایی تکفیری اکنون سالهاست که توسط گروهی نفوذی خائن و جاسوس منحوس پیرو مکتب التقاطی اسلام استالینیستی خاطرخواهِ روس، سبب انشقاق جامعه میشود و مسئولان مربوطه باید موزائیک قومی و اعتقادی ایران را در تمامیت تاریخی و جغرافیایی آن در برابر پدیده معکوس فرقه گرایی تکفیری حراست نمایند و مانع از تجاوز عناصر فرقه گرای تکفیری و دین فروشان دنیاپرست اسلام ستیز خمینی زدا که در ارکان امنیتی- اطلاعاتی نظام نفوذ کرده و چتر حاشیه امن برسر دارند  نسبت به حریم حقوق مقدس شهروندی گردند!
سایت هرزه و خیانت پیشه و خرافه گستر تکفیری موسوم به فرقه نیوز وابسته به مرکزتکفیری حق ستیز موسوم به موسسه حق پژوهی در خطه خودمختارِ خطیب بیسواد خراسان -احمدعلم الهدا از بازماندگان نسل هارون الرشید خلیفه غاصب عباسی- با برخورداری از خزانه به غارت رفته حضرت ثامن الائمة ضامن آهو امام رضا علیه السلام توسط ابراهیم رئیسی جلادسفاک غاصب تولیت آستان قدس رضوی ملقب به ابرام دراکولای ناسید هرروز برای اثبات مزدوری و خوشخدمتی برای اربابان شیطنت طینت خود اباطیلی سرهم بندی میکند که ارزش پاسخگویی نداردف اما برای ثبت در جریده تاریخ در سطور زیر به نظر خوانندگان محترم میرسد:

“سجاد تنها” عنصر پیش پافتاده اطلاعات سپاه، از پادوهای ابراهیم رئیسی ناسید(ابرام دراکولای سفاک جلاد غاصب) در خطه خودمختار خراسان، بازهم سیرت سیاه و طینت تباه خود و ارباب خائن خود را آشکار کرد.

 “سجاد تنها” یک عنصر سبک مغز وبیخرد تکفیری اطلاعاتی – که سه سال قبل در کنکورِ  خمینی ستیزی و خمینی زدایی/ که به همت و حمایت دم و دنبالچه های سعید امامی برگزار گردید-  برنده اول مسابقه دروغبافیهای مالیخولیاییاداره تکفیری فرقه وادیان” درخراسان شده بود-  از نوکرهای حلقه به گوش تکفیری ابراهیم رئیسی ناسید – ابرام دراکولای جنایتکار– عضو فرقه تکفیری التقاطی “اسلام استالینیستی” که مُهرِ داس و چکش جاسوسی برای منافع روس را بر پیشانی دارد و در پایگاه تکفیری موسوم به “فرقه نیوز” تحت مسئولیت  مرتضی امین نیا برای ایجاد تفرقه و تفرّق درجامعه بطور معکوس با همدستان منحوس و مایوسش دست و پای بیحاصل میزند! دوباره لجن به ریش ارباب خائن تکفیری خمینی ستیز خودش مالیده است!!

سجاد تنها – این جاسوس منحوس تکفیری پیرو مکتب کمونیستی استالینیستی روس-  برای خوشایند ارباب خائنش اباطیل تکفیری  سرهم بندی میکند که ارزش پاسخگویی ندارد. برای ثبت در کارنامه ننگین مرکز تکفیری موسوم به “اداره فرق و ادیان” شعبه خراسان و قرارگاه ثارالله تحت سیطره عناصر تکفیری نفوذی پیرو خط (سعید) امامی، در سطور زیر درج میشود.

بیانیه انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ماه رمضان شریف


خطاب به آخوندهای دخیل در حاکمیت جبار “فعال مایشاء و غیر مسئول عما یفعل”  حاضر در مراکزی از قبیل به اصطلاح  “ستاد به اصطلاح سیاست گذاری ائمه جمعه و جماعات” و “جامعه به اصطلاح مدرسین حوزه علمیه قم” و گروه موسوم به “فقهای شورای نگهبان” و “مجلس خبرگان”… :

شما  چکاره اید که طاغوت صفت خودتان را بالاتر از پیغمبر و بالاتر از خدا میشمارید؟ پس نظری به چند آیه شریفه سوره یونس در قرآن مجید  بکنید:

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ (98) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (1000) قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ (1011) فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ (102) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ (103) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105) وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ(1066)
در آیات شریفه 98 تا 106 سوره یونس تصریح میشود که مردم به تفاوت و تنوع در اعتقاداتشان آفریده شده اند.  خلقت مردمان به تفاوت و تنوع است، و اگر خالق آسمانها و زمین جز این میخواست، همه را بطور یکسان می آفرید. ایمان و پیروی از یک دین برای عموم آدمیزادها به زور ممکن و میسر نیست. آیه 99 تصریحاً خطاب به رسول اکرم میفرماید آیا تو درصدد آنی که به اکراه  مردم را وادار کنی که ایمان – به توحید و اسلام و معاد و قیامت و رسالت رسول اکرم- بیاورند؟! آیه 104 سوره یونس خطاب به رسول اکرم میفرماید که به مردم اعلام کن که ای مردم  اگر تردیدی در باره اصول اعتقادی من دارید بدانید که من آنچه را که شما بجای خداوند یکتا میپرستید، نمیپرستم. خداوندی را می پرستم که جان شما در ید اختیار اواست و مامورم که نخستینِ ایمان آورندگان باشم. و توجه خود را در سمت و سوی دین حنیف و یکتاپرستی بیاورم. و در ادامه میفزاید که امر شده که از زمره مشرکین نباشم و آنچه را که پیروی از او نفع و ضرری برای من دارد نخوانم و به من گفته شده که اگر من (رسول اکرم) جز این بکنم بر خود ستم کرده ام.

این تعالیم روشن قرآن است که به اکراه نمیتوان کسی را وادار به پیروی از دین توحید حنیف کرد. حتی بررسول اکرم بنیانگذار اسلام چنین امری وارد نشده. شما چه کاره اید که میخواهید کاسه داغتر از آش باشید؟

اجبار و اکراه در دین نیست. آیه شریفه لااکراه فی الدین آیه دائم الحکم است.

اگر کوچکترین آشنایی با قرآن مجید دارید حکم صریح قرآنی“ولاتزر وازرة وزر اخری” را بکار بندید و تنهء ثقیل خود را کنار بکشید تا مردم خود راه تعالی و  ترقی را برحسب ظرفیت استعداد ذاتی خود برگزینند.

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر
رمضان 1396

"شعور جمعی" مردم( ناس)، و تکنیک وسوسه برای مغزشویی و مخ زنیِ مردم(ناس) توسط "خناسان".


دکتر سید مصطفی آزمایش، مدیر مسئول «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» و نویسنده کتاب «پژوهشی نوین در ارتباط با قران مجید»، در یک برنامه ویدیویی با استناد به قرآن مجید به تحلیل سخنان اخیر احمد علم الهدی « که سعی کرده بود با سوء استفاده از آیه های قرآن و تاکید بر روی کلمه «الناس» مردم و رای آنها را تخطئه کند»، پرداخت و نادرستی آن سخنان و سوء استفاده این جماعت ریاکار از نام اسلام و قرآن را به سمع و نظر هموطنان گرامی رساند.
دکتر سید مصطفی آزمایش در بخشی از این برنامه با اشاره به نقش "خناسان" در مغزشوئی "توده های مردم" به قصد غافل کردن آنها و جایگزین کردن "معنویت و افکار روشن" با "خرافات و اوهام باطل". و تکنیک مورد استفاده "خناس" برای مغزشوئی "بخشهای باورمند" مردم و دچار غفلت نمودن آنان، که «"وسوسه" ءیعنی نفوذ ذر قلب و مغز و کاشتن "ویروس خرافه "بجای حقیقتء نام دارد»، پرداخت.
دکتر سید مصطفی آزمایش در ادامه گفت، خناس ها به نام ارزشهای متعالی و مورد قبول مردم در قلب و مغز آنها نفوذ میکنند و با وسوسه های شیطانی و فریبکارانه و فریبنده خود به تدریج مخاطبان خود را دچار مخزنی و مغزشوئی مینمایند و آنها را به عوامل بی اراده ای در دستان تباه پیشه خود تبدیل مینمایند.

آخوندک التقاطی پیرو “اسلام استالینیستی” موسوم به سجاد تنها” مسئول کانال تکفیری تلگرامی موسوم به “رصدفرقه های سیاسی” کیست؟


معرفی یکی از شیطان پرستان اسلام ستیز خمینی زدای بدکردار

سجاد تنها یکی از پادوهای تکفیری مزدور اداره فرق و ادیان شعبه خراسان است که چند سالی است مانند  همپالکی های “خط (سعید)امامی” درراستای اجرای منویات شوم و شیطانی “ابراهیم رئیسی ناسید” معروف به “ابرام دراکولا” با برخورداری از چتر امنیتی “قرارگاه ثارالله سپاه “در یک مرکز وابسته به “حفاظت  اطلاعات سپاه پاسداران” در خراسان موسوم به موسسه “حق پژوهی”(حق ستیزی) به مبارزه با حق و حقیقت در جاده خمینی ستیزی و خمینی زدایی گام بر میدارد.

مزدوران تکفیری این “موسسه حق ستیزی” – که ریزه خواران خوان به یغما رفته آستان قدس رضوی اند و  مانند جوجه های اژدهای زهرافشان از سینه گرگ بیابان و اَبَردشمن تصوف و عرفان اسلامی شیرمینوشند- همگی به سبک و سیاق رئیس منحوس خود ابراهیم رئیسی ناسید دنباله رو خطوط مکتب التقاطی اسلام استالینیستی منحوس اند و داغ داس و چکش کمونیسم روی پیشانیهای سیاهشان حک شده است. یعرف  المجرمون بسیماهم فیوخذ بالنواصی و الاقدام.

عموما جاسوسند و مدافع منافع روسند و خدمتگزاری به روس را زیر گردوغبار مخالفت با به اصطلاح “اسلام آمریکایی” لاپوشانی میکنند. در این میان واهمه ای هم ندارند که تلویحا یا تصریحا شخص آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به “هندی” بنیانگذار انقلاب ضدسلطنتی در ایران را همراه با خانواده و اجدادش در زمره “حقوق بگیران انگلیس” معرفی کنند و با این ترتیب با کمونیستهای عصر پهلوی – (پرویز نیکخواه و پرویز لاشائی)که با تردستی از طریق همدستی با “داریوش همایون”ها  برعلیه آیت الله خمینی شبنامه تدوین میکردند و برای خوشخدمتی به خاکپایِ ملوکانه،  با امضاهای مجعولی چون “احمدرشیدی مطلق” درروزنامه های کذائی آن دوره (اطلاعات) به چاپ میرساندند- هم جهتی خود را به اثبات برسانند. “سجادتنها” یک نمونه ناچیز و پیش پا افتاده از زمره ای از مزدوران مایوس و منحوس تکفیری و وابسته به منافع روس است که تک تک یاخته های جسم و جانش در فرمانبرداری از “حجت الاعدام ابراهیم رئیسی ناسید” و دشمنی با میراث عرفانی و اسلامی آیت الله سیدروح  الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به “هندی”  ترکیب و تکوین یافته است.

“ابراهیم رئیسی ناسید” همان “ابرام دراکولایی” است که یک شبه از خانه ظلامانی اشباح پا بیرون گذاشت،  و در عرصه انتخابات حاضر شد ولی علیرغم حجم عظیمی از تقلب و تخلف  انتخاباتی و استفاده از شیوه های نخ نمای آخوندی و خاصه خرجی از کیسه امام رضا علیه السلام و ریخت و پاشهای اسراف گونه، ووعده پوچ و پوشالی سه برابر کردن “یارانه” … بالاخره  نتوانست بیش از هشتصدوبیست هزار رای فَکَسَنیِ (متعلق به مواجب بگیران بخشهای امنیتی مرتبط با سپاه و بسیج و خانواده هایشان) برای خودش دست و پا کند. یعنی مجموعه آرائش  حتی از سبد آراء باطله نیز به میزان شصت درصد کمتر شد!!!! اگرچه حامیان و همپالکیهایش در “شورایِ کذائیِ  نگهبان” و “جامعه مدرسین قم” و “ستاد برنامه ریزی ائمه جمعه و جماعت” این سو و آن سو، به دست و پا افتادند و بوق و کرنا به دست گرفتند و کوشیدند  تا با توسل به شیپورهای ناهنجار  دروغپردازی و پروپاگاندا، برای این “ناسید سفاک جلاد غاصب تولیت آستان قدس  رضوی”  سبد رای پانزده میلیونی دست و پاکنند، اما این نیرنگ بیرنگ و بیرمق، مردم بصیر و بیدار و هوشیار ایران را نفریفت و باطل نتوانست حق را از جایگاه خود دور کند! فتربصوا انی معکم لمن المتربصین.

مردم ایران در انتخابات به ابراهیم رئیسی ناسید و مزدوران و کارگزاران و اربابانش “نه” گفتند، آن هم با  غرش تندرآسایی که صدای رعدآسایش را همه در اقصا نقاط جهان شنیدند و پیامش را درک کردند! فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.

پس طبیعی است که با پایان گرفتن موج انتخابات و پیچیدن طنین صدای انقلابی “نه”ِ مردمی به دجالان و جلادان و سفاکان و غاصبان و بازماندگان هارون الرشید خلیفه غاصب عباسی در بلاد خودمختار خراسان- همان کسانی که در مقام دادستانی دادگاه ویژه روحانیت در اتاقهای خود نشستند و سی و هشت سال حکم اعدام و قتل عام و زندان و شکنجه و حبس و حصر صادر کردند-  افسران اتاق خالی از فکر قرارگاه پدافندی جنگ نرم سپاه پاسداران، از فرط غیظ و غضب بر خود بپیچند و کلیپهای رسوا و خالی از محتوا سرهم بندی نمایند و بیش از پیش آبروی ناداشته اربابان خود را برخاک بریزند!

فیکیدون کیدا و اکیدکیدا فمهل الکافرین و امهلهم رویدا.

سایت تکفیری موسوم به”فرقه نیوز “همجهت با کانال تکفیری موسوم به “رصدفرقه های سیاسی” اباطیلی  پوچ و گزافه سرهم بندی کرده که ارزش پاسخگویی ندارد. برای اضافه کردن برگه دیگری برکارنامه سیاهتر از قیر شیطان پرستان قرن بیست و یکم درسطور زیر منعکس میگردد: