قدیمی‌ترین نسخه موجود از کلیات سعدی

درگنجینه کتب خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی، حدود ۳۰۰ نسخۀ خطی ارزشمند مربوط به سعدی شیرازی نگهداری می‌شود که یکی از این نسخه‌ها، به فاصلۀ ۷۰ سال پس از فوت شاعر، قدیمی‌ترین نسخۀ مربوط به سعدی است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، سیدمحمدرضا فاضل‌هاشمی، کارشناس مسئول مخطوطات سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان‌ قدس‌ رضوی، گفت:

صفحه اینستاگرام شبکه مردمی و افشاگر « در تی وی » توسط نظام حاکم بر ایران هک شد


درپی روشنگری های شبکه جهانی « درتی وی » و افشای فسادهای گسترده ونهادینه شده در لایه های گوناگون حاکمیت (افشای 63 حساب بانکی رئیس قوه قضاییه و تصاحب اموال عمومی به عنوان “اموال بلاصاحب”)،  صفحه اینستاگرام «دُرّ تی وی»  توسط افراد معلوم الحالی که خود را وابسته به “سپاه سایبری المهدی” معرفی میکنند- از داخل ایران هک  و از دسترس خارج شد.
از امروز اول اردیبهشت ماه 1396شبکه جهانی « در تی وی » صفحه جدید خود را در “اینستاگرام” به آدرس  TheRealDorrTV  راه اندازی نموده، و از همه علاقمندان به پیگیری اخبار و اطلاعات بدون نقصان و بدون روتوش می خواهد تا با رجوع به این آدرس از آخرین وقایع اطلاع حاصل نمایند.

فضا ـ بخش چهاردهم ـ بحثی درباره كائنات

فضا ـ بخش سیزدهم ـ بحثی درباره كائنات 
آشنايی با برخی ازابعاد علمی آيات قران مجيد

فضا ـ بخش سیزدهم ـ بحثی درباره كائنات


فضا ـ بخش سیزدهم ـ بحثی درباره كائنات 
آشنايی با برخی ازابعاد علمی آيات قران مجيد

برنامه ریزیهای توطئه آمیز اتاق خالی از فکر قرارگاه جنگ نرم سپاه پاسداران بر علیه میراث آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به “هندی”

تصوف و عرفان اسلامی، از نظر آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به “هندی” جوهر اسلام ناب است، و از نظر سعید امامی اسلام ستیز و دنبالچه هایِ “خط سعید امامی” که همه جاسوسهای منحوس پیرو مکتب ورشکسته التقاطی “استالینسم- اسلامی؟!!” نفوذ کرده در قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و مصیطر بر اداره تکفیری فرق و ادیان و سازمان تبلیغات ضد اسلامی این مکتب  درخشان قرآنی را به عنوان “فرقه انحرافی” نام گذاری کرده و از ضرورت سرکوب بیقید و شرط و تام و تمام آن دم میزنند!

این بدبختهای تکفیری، از زور نکبت غالب بر طینت خبیثشان، به جای ارجاع مطلب به سخنرانیهای صریح و شفاف آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به “هندی”، به یک کتاب تقلبی و صددرصد جعلی که خودشان سرهم بندی کرده اند موسوم به “خاطرات مستر همفر” ارجاع میدهند!

مطلب بسیار خطرناک و بی منطق منتشره در سایت تکفیری ضاله منحرف موسوم به فرقه نیوز  برای ثبت درتاریخ به شرح زیر است:

جاسوسهای منحوس و اسلام ستیزهای مایوس از دعاوی شیطانی خود نتایج معکوس میگیرند، ولی از رو نمیروند !

یک استکان لاغر و میان باریک با مقداری گندابه درآن را تصور کنید که قاشقی در وسط آن بگذارند و آن را به سرعت بهم بزنند.  چرخش پُر لُجّه و تلاطمِ ! آن گندابه در آن استکان بیانگر دنیای کثیفی است که کارگردانان و کارگزاران خمینی ستیز “اداره تکفیری فرق و ادیان” که توسط دم و دنبالچه های سعید امامی  استالینیست وسایر نوچه هایِ مکتب التقاطی ورشکستهء”استالینیسم- اسلامی” و عمومِ جاسوسهای نفوذی در قرارگاه “ثارالله سپاه پاسداران” اداره میشود، در آن غرق شده اند!

خداوند بزرگ دشمنانی از جنس خودشان – مثل محموداحمدی نژاد- بر می انگیزد تا بر پوشالی بودن همه اصوات کریهی که از بوقهای از طنطنه افتاده شان به راه میندازند، خط بطلان بکشد.

افسران “اتاق خالی از فکر” قرارگاه “پدافندی- آفندی- ترصّدیِ”!! فضای سایبری در شاخه موسوم به “موسسه تکفیری حق ستیزی” واقع در بلاد خودمختار  خراسان- زیر عَلَم آخوند خمینی ستیز احمدِ عَلَم الهدی/ از بازماندگان هارون الرشید خلیفه غاصبِ عباسی/ در سایت تکفیری خمینی ستیز و خمینی زدای  موسوم به “فرقه نیوز” در بستر جنون و سرخوردگی مضاعف، به خانه تکانی عقده های متکاثف و متراکم خود مشغولند و هرروز بیشتر و بیشتر در زیر هَجمهء امواجِ هذیان آلودِ مُخیّلهء خراطین کردارشان، در ورطه گردابِ چرخندهء آکنده از گنداب  در استکان کذائی فروتر میروند!

پیروان تکفیری مکتب التقاطی “استالینیسم – اسلامیِ” ادارهء تکفیری فرق و  ادیان وابسته به قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران با سرهم بندی کردن اباطیل خالی از مبتدا و خبری، فقط بقصد ارتزاق از خوان به یغما رفته آستان قدس رضوی توسط ابراهیم رئیسی سفاک جلاد ، غاصب تولیت آستان قدس رضوی – که در افکار عمومی از او به “ابرام دراکولای ناسید” تعبیر میشود- متن تازه ای را در سایت تکفیری موسوم به “فرقه نیوز” انتشار داده اند که آن قدر هذیان آلود است  که هیچ وقعی برآن نمیتوان گذاشت. برای ثبت در سینه تاریخ در سطور زیر نشر میگردد!

فاعتبروا یا اولی الابصار


بازهم “خمینی ستیزان”، سیاستهای “خمینی زدایانه” مضحک خود را پشت جدال برعلیه تصوف و عرفان اسلامی و فقر و درویشی مخفی میکنند !

کارمندان مایوس و منحوس اداره تکفیری فرق و ادیان یعنی همین دشمنان انسان و تکفیریهای مارکدار بخوبی واقفند که مواضع بنیانگذار انقلاب اسلامی – آیت  الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به “هندی”- در قبال اسلام ناب محمدی و تجلیِ خُطُواتِ آن در مرآتِ فقر و درویشی و تصوف و عرفان اسلامی تا چه اندازه بر محور تجلیل و بزرگداشت ” سلسله جلیله علویه رضویه نعمت اللهیه  گنابادی سلطانعلیشاهیه دور میزده است. با این حال هر روز گام جدیدی درراه حمله به تصوف و عرفان اسلامی و میراث معنوی آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی برمیدارند. چرا ؟ چون این تکفیریهای اسلام ستیز قطارشان بر  رویِ ریلِ”خط  امام” حرکت نمیکند، بر روی ریلِ ” خط سعید امامی استالینیست” حرکت میکند. منبع ارتزاقشان همین جااست.سایت پوشالی تکفیری فرقه نیوز درسلسله ادعاهای بی اساس خود اراجیفی  سخیف انتشار داده که فقط برای ثبت دشمنی این جماعت خمینی ستیز درتاریخ ثبت میشود:

دکترخزعلی، نامزد ریاست جمهوری: آمده ایم تا سرزمینی که درحال سقوط است را با این گفتمان جدید نجات دهیم


دکتر مهدی خزعلی در اولین مصاحبه انتخاباتی خود گفتگویی را از ستاد انتخاباتی جبهه آزادی با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» انجام داد.

جفتک پرانیهای نوظهور جاسوسهای منحوس و تکفیریهای مایوس که پرچم روس بر سر درِ مسجد و منبر و پادگان برافراشته و اعتبار ایران و اسلام ناب محمدی را با گسترش خرافات “چاه پرستی” به خاک میفکنند و به باد میدهند، نسبت به میراث آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به “هندی” !

“جریان تکفیریِ خزندهء خمینی ستیز و خمینی زدا”، متشکل از “جاسوسهای عبا-عمامه ای منحوس و تکفیریهای پشمالویِ مأیوس که کوسِ رسوائیشان از بام عرش نواخته شده، و همه توطئه های کودکانه تکفیریشان برعلیه میراث آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به “هندی” نتیجه معکوس میدهد، میکوشند تا درسطح بسیار بسیار محدودی از فضای مجازی دعوی وجود کنند !

عناصر “ریش  پشمکیِ  عبا-عمامه ای!!” این جریان تکفیری خزندهء “خمینی ستیز و خمینی زدا” به روشنی مشاهده میکنند که چگونه بیش از پیش در عرصه افکار عمومی ایرانیان و جهانیان، پرت و پلاگوئیهای معیوبی که در “مکتب التقاطی استالینیسم- اسلامی ورشکسته” آموخته اند، مانند پتکی برسرِ خودشان نواخته میشود، با این همه به منظور ارائه نهادِ شرک آلودِ خبیث و طینتِ تکفیریِ کثیفشان و اثبات فرادست تر بودن از  “سنگِ پای قزوین در رذیلت پُرروئی” گهگاه مهملات و اباطیل و اراجیف نوظهوری را سرهم بندی کرده وبر دایره میریزند، که آن قدر بیسر وته و خالی از معنا و محتوا است که بهیچ روی ارزش وقع و پاسخگویی ندارد.

برای ثبت در سینه تاریخ درج میشود !

گوساله پرستهای زمان فرعون، امروز “چاه پرستی” را زیر نام اسلام راستین رواج میدهند

گوساله پرستهای زمان فرعون، امروز “چاه پرستی” را زیر نام اسلام راستین رواج میدهند، و اصول مکتبشان  بر تبدیل دارالقرآن به مرکز اللواط و چپاول بیت المال تحت عنوان “اموال بلاصاحب” مبتنی است!
“جاسوسهایِ پیروِ استالینیسمِ ورشکستهء روس” در سمت و سوی خمینی زدایی و خمینی ستیزی، بیرقِتکفیریِ” چاه پرستی” را به اسمِ “اسلام” عَلَم کرده اند!
دین “چاه پرستی” نوعی “اسلام التقاطی” است که در آن خرافات و روایات مجعول اسلامی با استالینیسم ورشکسته روسی و ماتریالیسم و عدم اعتقاد به آخرت و عالم بعد ازمرگ و صراط و قیامت و غیب و رستاخیز در هم آمیخته و با بکار گیری “فتوای تکفیر” در صدد جهانگشایی و کشور گیری است!
سایت تکفیری فرقه نیوز – که توسط مرکز تکفیری موسوم به “موسسه حق ستیزی” در بلاد خودمختار خراسان زیر نظر ابرام دراکولای ناسید سفاکِ جلاد، غاصب تولیت آستانقدس رضوی و زیرِ عَلَمِ احمد علم  الهدای ناسید/ از بازماندگان هارون الرشید خلیفه غاصب عباسی- اداره میشود- در ادامه لجن پراکنیهایش برعلیه میراث آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به “هندی” در جهت خصومت و عداوت با “تصوف و عرفان اسلامی و طریقت فقر و درویشی واسلام ناب محمدی”، و برای دلشادکردن چند “جاسوس منحوس تکفیری پیرو استالینیسم ورشکستهء روس” مینویسد:
بعد از وفات پیامبر عشق و رحمت(صل الله علیه و آله و سلم) مسلمانان به سه دسته تقسیم شدند:
1- دسته اول شیعیان بودند که اعتقاد داشتند بعد از وفات پیامبر عشق و رحمت (صل الله علیه و آله و سلم) ولایت تکوینی، تشریعی، عرفانی، سیاسی، اجتماعی و معنوی بلافصل حضرت علی (علیه السلام) است. این گروه بر خلاف تفکرات انحرافی صوفیه سیاست و دین را از هم جدا ندانستند و قائل به یکی بودن آن شدند.
2- دسته دوم اهل سنت بودند که ولایت را منحصر در عرصه سیاست کردند، یعنی ولایت تکوینی و تشریعی را از آن پیامبر عشق و رحمت (صل الله علیه و آله و سلم) می‌دانستند و معتقد بودند بعد از پیامبر (صل الله علیه و آله و سلم) دیگر باب ولایت تکوینی و تشریعی بسته شده است و تنها ولایت سیاسی باقی می‌ماند. این گروه، معتقدندکه پیامبر (صل الله علیه و آله و سلم) نص عام دارد و کسی را به نص خاص معرفی نکرد و مردم به همین دلیل از اطراف ولایت پراکنده شدند و در اطراف خلفاء جمع شده بودند. و ولایت بلافصل حضرت علی (علیه السلام) را نپذیرفته‌اند، لذا ولایت حضرت علی (علیه السلام) را بعد از ولایت سه خلیفه می‌دانند.
3- دسته سوم صوفیه بودند، در قرن دوم تصوف شکل گرفت و بین ولایت عرفانی و سیاسی فرق گذاشت. این گروه در بخش عرفانی مانند شیعه‌اند و در بخش سیاسی مانند سنّی‌ها عمل می‌کنند. و همین موضوع باعث شده است که باوجود آن که بیشتر بزرگان تصوف از اهل سنت هستند ولی اهل سنت، صوفیه را صراحتا رد می‌کنند و قائل به انحرافی بودن آن هستند.
باید اضافه کرد که در سال 1357 در ایران، انقلابی ضدسلطنتی به زعامت آیت الله سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی – که از ارادتمندان مکتب تصوف و عرفان اسلامی و از سرسپردگان طریقت فقر و درویشی یعنی جوهر خالص اسلام ناب محمدی بود- صورت گرفت و در سال 1360 فرمان جامع الاطراف و حکم حکومتی از سوی ایشان در حمایت کامل و مطلق و بیقید و شرط از “طریقت تصوف نعمت اللهی گنابادی” انتشار پیدا کرد که در آن به روشنی، مطلبی به این مضمون آمده است: “جناب رئیس الفقر آقای سطلانحسین تابنده گنابادی وفقه الله تعالی لمراضیه و عموم متعلقان ایشان” در چهارگوشه ایران در امنیت کامل هستند و هرگونه تعرضی نسبت به ساحت ایشان حرام شرعی و جرم قانونی و مستوجب مجازات است”.


اما پس از رحلت آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی، دشمنان قسم خورده اسلام ناب محمدی و عده ای جاسوس مایوس منحوس تکفیری پیرو استالینیسم روس به پیروی از سعید امامی، به صورت خزنده برعلیه میراث آیت الله العظمی سیدروح الله الخمینی کودتا کرده و عرفان و تصوف را ضروری الامحاء معرفی کردند و اداره تکفیری فرق و ادیان و سازمان تبلیغات ضداسلامی را برعلیه اسلام و عرفان و تصوف فعال کرده و دین و مذهب و آئین نوظهورِ تکفیریِ “چاه پرستی” را بجای “اسلام و قرآن”  بنیان نهاده زیر بیرق “اسلام” عَلَم کردند.
سایت تکفیری فرقه نیوز برای توضیح بیشتر پیرامون خطوط خصومت با اسلام و تصوف و عرفان  اسلامی مقاله زیررا انتشار داده است:

دکتر محمد ملکی؛ ما در ایران انتخابات نداریم، این انتصابات است !دکتر محمد ملکی در اولین مصاحبه اختصاصی خود با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» در سال ۱۳۹۶ انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم را مورد بررسی قرار داد، و با بیان تاریخچه ای از نحوه برگزاری انتخابات از دوره رضا خان پهلوی تا زمان حال گفت، ما در ایران انتخابات نداریم، انتصابات است.

دکتر محمد ملکی در ادامه این گفتگو گفت انتخابات شرایطی دارد به این معنی که مردم آزادانه نماینده خود را انتخاب کنند نه این که عده ای را برای مردم انتخاب کنند و بگویند شما به کسانی که ما برایتان انتخاب کرده ایم رای بدهید، در حقیقت این یک انتصابات است، و من بر این عقیده هستم که در ایران بر خلاف آنچه آقای خامنه ای ادعا میکند، انتخاباتی نداشته و نداریم.
دکتر محمد ملکی گفت تا زمانی که در ایران انتخابات با همان شرایط و ویژگیهایی «انتخابات در کشورهای دمکراتیک» برگزار نشود، در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهم کرد، و تا زمانی هم که این نظام بر سر کار است برگزاری انتخابات آزاد با ویژگیهای بین المللی در ایران غیر ممکن است. 
دکتر محمد ملکی گفت شرایط در جهان با سرعت در حال تغییر است، و سال ۹۶۶ سال بسیار متفاوتی است و من از مردم میخواهم که تحت تاثیر شرایطی که برایشان درست می کنند قرار نگیرند و در این انتخابات شرکت نکنند، پیشنهاد من این است که در روز انتخابات کسانی که در رای گیری شرکت نمیکنند در مکانی مانند میدان آزادی تجمع کند.
دکتر محمد ملکی در پایان گفت ما از اصلاح طلبان می پرسیم که شما چه چیزی را می خواهید اصلاح کنید؟ چه چیزی مانده که اصلاح کنید؟ این سوالات را پاسخ دهید تا برنامه شما مشخص شود و مردم خودشان تصمیم بگیرند.

عو عو زدن پیروان خط سعید امامی در سایت ورشکسته فرقه نیوز

پیروان خط ورشکسته سعید امامی مثل سگ عوعوزن آویخته زبان (کلب لاهث) دروغ میسازند و در اثبات دروغشان مثل الاغ لنگ در گِل گیر میکنند!
 دشمنان تکفیری آیت الله العظمی خمینی اگرچه به تصوف و سلسله علیه نعمت اللهیه گنابادی فحاشی میکنند و اتهام میبندند، اما هدفشان تصوف و عرفان اسلامی نیست، خمینی زدائی و خمینی ستیزی و امحاء میراث خمینی است که در ارادت به عرفان اسلامی تعبیر میشد!


دشمنان تکفیری آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی در بسترِ پوشالیِ خمینی ستیزی و خمینی زدایی بر ستیزه های تکفیری خود با مسلمانان راستین پیرو اسلام ناب  محمدی و فقر و طریقت درویشی و مکتب تصوف و عرفان اسلامی پافشاری میکنند.


دروغ های شاخدار تکفیری سرهم میبندند و ادعای ارائه شواهد و مدارک میکنند. اما بیدرنگ دستانِ خالیشان، طینتِ خبیثِ تکفیری اسلام ستیزشان را رو میکند و بر دایره میریزد! اما به راستی این کمیّت از دروغگویی از گوبلز آلمانی هم ساخته نبود! فقط از شیطانک ها و مارمولکهای تکفیری نفوذی در تاروپود قرارگاه کذائی ثارالله  ساخته است و بس!
“موسسه حق ستیزی” یکی از مراکز ضدامنیتی وابسته به قرارگاه ثارالله و قرار گرفته در بلاد خودمختار خراسان زیر عَلَمِ احمد علم الهدی و داماد آبروباخته او ابراهیم رئیسی ملقب به “ابرام دراکولای ناسید” – که  هردو ناسیدهای ضداسلام جلاد سفاک و غاصب تولیت آستان قدس رضوی و امامت مردم مسلمان خراسانند  و هر دو چپاولگران بیت المال و بردار کشندگان دههاهزار جوانان این مرز و بوم میباشند.

سایت تکفیری موسوم به “فرقه نیوز” پیروِ مکتبِ اسلام- استالینیستیِ روس ، ارگان رسمی همین موسسه  تکفیری موسوم به “حق ستیزی” است که توسط محفلی از خمینی ستیزان مایوس و جاسوسان منحوس پیرو مکتبِ ورشکستهء استالینیسم روس در مقاله ای با عنوان “پروژه نفوذ دشمن با جلسه محرمانه نورعلی تابنده با شیوخ امارات” یک دروغ و اتهام و بهتان وقیحانه را فرموله کرده و مدعی شده که در این باره فیلمی هم دارد که در انتهای مقاله ارائه میدهد! اما وقتی برروی مربع کذائی میروی و برای مشاهده فیلم کذائی برروی آن کلیک میزنی در مییابی که  یک چنین فیلم پوشالی اصولا وجودخارجی ندارد!!!  فقط بسته ای آلوده به ویروس است.


حجت الاسلام علی یونسی: شکست روحانی یک فاجعه در ابعاد ملی است


حجت الاسلام علی یونسی: اگر درانتخابات ریاست جمهوری دکترحسن روحانی موفق به تشکیل کابینه جدید نشود و شکست بخورد، یک فاجعه در ابعاد ملی تکرار میشود.

محمد نوریزاد؛مابه حاکمان می فهمانیم که شمادرمدارنفرت ماهستید،ومابه دزد،آدمکش ونالایق بودن شما آگاهیم


محمد نوریزاد در شانزدهمین تحلیل هفتگی از شبکه جهانی «دُرّ تی وی» به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ پرداخت و«رای ندادن» را به عنوان یک راهکار در جهت حرکت به سوی دمکراسی ارائه کرد.
آقای محمد نوریزاد در این برنامه به سوالاتی که عده ای از مخاطبان از ایشان در ارتباط با شرکت در انتخابات کرده بودند پاسخ داد، و گفت ما نباید به کف انتظارات و مطالبات خود قانع باشیم.

هاشمی رفسنجانی در برزخی در آن سوی دهلیز زمان ـ موسسه تحقیقاتی فوق مدرن «ایکس» - قسمت ۲


در دومین قسمت از برنامه تحقیقاتی موسسه فوق مدرن «ایکس» در «ارتباط با درگذشت مشکوک و پر از ابهام آیت الله هاشمی رفسنجانی»، با تاریخچه ای از آنچه در ماجرای قتل آیت الله هاشمی روی داده، و احتمالات مختلف برای انجام این پروژه آشنا می شوید. 

روز نوزدهم دی ماه آقای هاشمی رفسنجانی چشم از جهان فرو بست. دو روز بعد مراسم تشییع او با حضور بیش از چهارمیلیون نفر از مردم، بطور خودجوش و کاملا مستقلِ از برنامه چینیهای حاکمیت، با شکوه و جلال هرچه تمامتر برگزار شد.
چند روز بعد از درگذشت ناگهانی هاشمی، دفتر کارش در مجمع تشخیص مصلحت نظام را پلمب و مُهروموم کردند.کرسی ریاست "مجمع تشخیص مصلحت نظام" را به موحدی کرمانی واگذاشتند. منصب "ریاست هیئت امنای دانشگاه آزاد" را به علی اکبر ولایتی – "مشاور مخصوص رهبر نظام در امور بین المللی"ء دادند. 
اکنون دیگر تردیدی نیست که بنا به گفته خانم عفت مرعشی – همسر هاشمی رفسنجانیء یک طرح جامع وبرنامه ریزی شده "هاشمی زدایی" از سر تا پای نظام ، با دقت و فراغت به صورت لاک پشتی در طول سالهای طولانی درحال اجرا بوده است.
 طرحی که با اهانت و حرمت شکنی شاگردان مصباح یزدی در جریان سفر و سخنرانی هاشمی رفسنجانی در حرم حضرت معصومه در قم آغاز شد و با فحاشیها و اهانت های محمدیزدی و مصباح یزدی و شاگردان آنها در طول سالها دنبال شد و با هتاکیهای وقاحت آمیز محموداحمدی نژاد در مناظره های تلویزیونی سال هشتاد و هشت شدت یافت،
از آنجا که علت قطعی مرگ هاشمی بطور مُسَلّم ناشی از خفگی در آب بود و چگونگی وقوع این امر هم تشریح نشده در نتیجه چند احتمال برای "پاره کردن نخ تسبیح جریان اصلاحات" قابل تامل است. 
ادامه دارد...

فضا ـ بخش دوازدهم ـ بحثی درباره كائناتفضا ـ بخش دوازدهم ـ بحثی درباره كائنات 

آشنايی با برخی ازابعاد علمی آيات قران مجيد

طبل بیهوده مزن! طشتِ تو از بام افتاد !

ابراز زبونیِ عاجزانه و ناتوانانه و اظهار از پاافتادگی و سرخوردگی توسط  دشمنان قسم خورده آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی الموسوی الخمینی المتخلص به”هندی”، پس از افشای توطئه های تباه و سیاهشان که با هدف “ترور فکری” مکتب تصوف و عرفان اسلامی، و اسلام ناب محمدی و میراث آیت الله العظمی خمینی برنامه چینی کرده بودند!
بر هیچ یک از عالمان و اهل تحقیق و صاحبنظران باتوجه، پوشیده و پنهان نیست که معضلات اجتماعی ایران امروز،  به سبب دخالتهای بیجای دستگاه های ضدامنیتی دارای حاشیه نرم و اسیر درچنگال شاگردان سعید امامی “کمونیست استالینیست ضد اسلام کنفدراسیونی” ایجادشده و جامعه فلاکت زده و پرمحنت و آکنده از فقر ومحرومیت و اعتیاد دچارِ  این وضعیت زار و نزار شده است. در این شرایط، آقای دکترنورعلی تابنده پس از آن که بیش از یک هفته در بیمارستان مهر  بستری بودند، به محل اقامت خود در تهران مراجعت نمودند و به استراحت پرداختند، تا این که  روز اول فروردین ماه در یک سخنرانی کوتاه یک دقیقه و بیست و هفت ثانیه چنین مطلبی اظهار داشتند:
“چندبار احساس کردم که برنامه حذف من قرار بود اجرا بشه ولی دعای شماها و توجهی که خداوند به اون داشت این کار نشد، به هرجهت ضمن این که زحمت من زیادتر شد، ولی بازهم در خدمت شماها هستم…”.  پس از آن نیز در بیانیه ششم فروردین ماه 1396 در توضیح بیشتر  این مطلب مرقوم داشتند: “ همه بدانند که اگر تروری هم باشد، ترور فکری است.”و در توضیح دقیقتر این مطلب نیز  یادآوری کردند که “اصولا ما از لحاظ  اعتقادی چون پیرو مکتب و طریقه عرفان هستیم و این مکتب و طریقه همواره مخالفانی از قدیم داشته است، اکنون نیز آنها هستند و مخالفت میکنند… آنها مخالف این عقیده و این سبک از دینداری هستند و معتقدند که نابجاست و میخواهند آن را از بین ببرند.
در همین راستا بود که آیت الله سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی در سال 1360 امان نامه جامع الاطرافی را برای تامین و تضمین امنیت “رئیس الفقراآقای سلطانحسین تابنده گنابادی وفقه الله لمراضیه و متعلقان ایشان در سراسر ایران صادر فرموده و هرنوع بی احترامی نسبت به ایشان را حرام شرعی و جرم قانونی و مستوجب مجازات شمرده بود”.
اما درپی درگذشت آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به “هندی” و عوض شدن پاردایمها، سعید امامی تکفیری استالینیست با تجهیز و تهییج اداره فرق و ادیان، این فرمان آیت الله  العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به “هندی” را زیر پا افکند و تصوف و فقر و درویشی و عرفان را بزرگترین خطر درمقابل نظام حاکم بر ایران شمرد!! و کمر به امحاء و قلع و قمع مکتب فقر و درویشی و طریقت تصوف و عرفان اسلامی بست.


این واقعیت تلخ کارنامه سیاه فعالیتهای دوایر تباهکار ضدامنیتی دارای حاشیه نرم وابسته به اطلاعات و ضداطلاعات سپاه – بسیج را درطول سالیان گذشته تشکیل میدهد و به هیچ روی قابل انکار نیست و طشت رسوایی آن در سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و عموم کشورهای جهان افتاده است. اما این زبونان آکنده از عقده های عفونی ازجهتِ فرافکنی، فریادهای وارونه میزنند و عربده های رسوا کننده میکشند! تا طینت منحوس خود را بیشتر بر دایره قضاوت افکار عمومی بریزند.
ویکیدون کیداً و اکیدُ کیداً فَمَهِّلِ الکافرین و اَمهِلهُم رُوَیداً

طرح جدید فتنه تکفیری و تفرقه انگیز خمینی ستیزان برای تکمیل پازل خمینی زدایی

دم و دنبالچه های تکفیری بی اعتبار و بی قابلیت سعید امامی که در قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران نفوذ کرده و سرتاپای این قرارگاه را به میدان گسترش خرافات تکفیری و خمینی سوز تبدیل کرده اند، در سال جدید خورشیدی خبر از طرح پازل توطئه جدیدی بر علیه تصوف و عرفان اسلامی، و طراحی چراغ خاموشِ یک طرح شیطانی تکفیری بر علیه اسلام ناب راستین میدهند.
تکفیری های مسلط بر قرارگاه ثارالله و گردانندگان تبهکار و سیاه پیشانی و تکفیری اداره فرق و ادیان – که از  عیاشیهای یک هفته تعطیلات عیدنوروز دوباره به سردابه های نمناک و تارعنکبوت بسته مراکز فتنه گری و تفرقه سازی مراجعت کرده اند- با نهایت وقاحت هزینه توطئه های تکفیری خود را از طریق چپاول موقوفات  حضرت ثامن الائمه علیه السلام – که در ید غصبی ابراهیم رئیسی جنایتکار و احمدعلم الهدای ضداسلام و خمینی ستیز، و سایر بازماندگان دربار هارون الرشید خلیفه عباسی در بلاد خودمختار خراسان قرارگرفته- تامین میکنند!
خطوط تاریک این طرح شیطانی سیاه برعلیه میراث آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به “هندی” در سایت شیطان پرستان گروه تکفیری حق ستیز موسوم به “موسسه حق  پژوهی!!! درخراسان” انعکاس مییابد، و حاصل بخار معدهء مشتی جاسوس منحوس “داس و چکشی” پیرو “استالینیسم روس” و توده ای های ورشکسته تائب ومایوس است.

بیانیه “انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر” به مناسبت ششم فروردین سالروز تولد آشو زرتشت پیغمبر دادار آفریدگار یکتا

آقای حجت الاسلام و المسلمین علی یونسی

یک هفته با حقوق بشر, اخبار هفته دوم فروردین مــاه ۱۳۹۶ خورشیدی

افشاگری جنجالی محمد نوریزاد:​ شکنجه رزمنده جانبازدر سیاهچالهای ایران به ...

حسین علیزاده دیپلمات مستعفی فنلاند؛ رد صلاحیت یا تایید صلاحیت مهدی خزعلی...

محمد نوریزاد؛ آقای خامنه ای عمر بی بازگشت خود را سوزاند و مردم را هم به ...

سلسله مصاحبه های انتخاباتی دکترمهدی خزعلی​ بخش سوم «لزوم ارائه میثاق نام...

سلسله مصاحبه های انتخاباتی دکترمهدی خزعلی ​ـبخش دوم«عبورازاصلاح طلبی واص...

یک هفته با حقوق بشر, اخبار هفته اول فروردین مــاه ۱۳۹۶ خورشیدی

فضا ـ بخش دوازدهم ـ بحثی درباره كائنات