محمد نوریزاد؛ بزرگترین فساد در کشور از آقای خامنه ای شروع میشود که پاسخگوی هیچ کسی نیست


محمد نوریزاد در دوازدهمین تحلیل هفتگی از شبکه جهانی «دُرّ تی وی»، نقش رهبر نظام حاکم بر ایران در فساد گسترده نهادینه شده در کشور را مورد بررسی قرار داد و گفت هر کجا در این کشور که دست بگذارید سرانگشتان رهبر نظام آنجا را آلوده کرده و به ویرانی کشانده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر