ضابطان قوه قضائیه در صدد ساختن پاپوشهای جعلی جدید بر دکتر محمد علی طاهری / سنداخبار نگران کننده از قوه قضائیه حکایت از آن دارد که ضابطان مغرض و خدا نشناس قوه قضائیه در صدد ساختن پاپوشهای جعلی جدید بر علیه دکتر محمد علی طاهری هستند!

جامعه بین المللی حقوقدانان مستقل مدافع زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران پس از بررسی محتوی مدارک و اسنادی که بر مبنای آن قرار است روز نهم اسفند (فردا) جلسه محاکمه جدیدی برای صدور حکم برائت و آزادی بی قید و شرط محمد علی طاهری در تهران برگزار شود اعلام داشتند که ضابطان قوه قضائیه با هدف تمدید غیر قانونی دوران حبس محمد علی طاهری در صددند تا با اختراع بهانه های بی پایه نامقبول ، پاپوشهای تازه ای برای ایشان سرهم بندی کنند!

جامعه بین المللی حقوقدانان مستقل مدافع زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران با ارجاع به نظر قطعی و رسمی پزشکی قانونی صادر شده در سال 1390، منجر به اختتام این فصل از پرونده سازیهای پوچ و غیر قانونی، و با ارجاع به اصل حقوقی بین المللی غیرممکن بودن "عطف بماسبق" و بازگشایی مجدد قضیه ممهور به مُهر امر مختوم بها، بهانه جویی تکراری و غیرحقوقی و کاملا واهی و فاقد وجاهت قانونی و فاقد تکیه گاه قانونی ضابطان قوه قضائیه بر علیه آقای دکترطاهری را پیشاپیش در پیشگاه افکار عمومی افشاء و ابطال مینمایند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر