هاشم خواستار؛ کشوربه نقطه جوش خود رسیده، هرلحظه امکان انفجار یکی ازشهرها و سرایت آن به دیگر شهرها ست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر