مراسم پرشکوه بزرگداشت روز درویش؛ روز جاویدان درویش بر عاشقان مبارک باد- سوم اسفند هانوفر آلمان - ۱۳۹۵


مراسم پرشکوه بزرگداشت روز درویش؛ روز جاویدان درویش بر عاشقان مبارک باد - سوم اسفند ۱۳۹۵ در شهر هانوفر آلمان
۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۳۹۵نشستهای فرهنگی مردمی با شرکت استادان عالیقدر دانشگاه های آلمان، علماء و دانشمندان مسیحیت، و حضور مردم آلمانی و پناهندگان ساکن آلمان همراه با هموطنان ایرانی از هر دین و اعتقاد در در هامبورگ و هانور آلمان برگزار شد و طرف توجه عمومی قرارگرفت و سبب بیداری وجدانهای حساس از اهمیت یکدلی و همراهی از یکسو، و از جانب دیگر هوشیاری نسبت به خطر تفرقه انگیزی و فتنه زائی بحران سازان خائنی گردید که چهره سیطره طلب خودرا زیر نام اسلام میپوشانند تا سبب ظنین شدن و بدگمان گشتن مردم جهان نسبت به اسلام گردند.
لازم به تذکار است که روز سوم اسفند مصادف با روز صدور منشور روحانیت در سال ۱۳۶۷ توسط آیت الله سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به “هندی” است که در آن از فتنه های های آینده که توسط مشتی عمامه به سر تفرقه انگیز به ظهور خواهد رسید اعلام خطر شده بود. روز سوم اسفند ۱۳۸۷ توسط صوفیان صفوت نشان نعمت اللهی گنابادی روز جهانی و بین المللی درویش اعلام شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر