اعتصاب غذای دکتر طاهری و بیش از ۴۰ نفر از شاگردانش در سیاهچالهای اوین و ورامینبیش از 40 نفر از شاگردان محمد علی طاهری در سه نوبت خود را به زندان اوین معرفی و از بدو ورود دست به اعتصاب زده اند.

طبق تماس های حاصل شده جمعی از عزیزان وارد اعتصاب غذا شدند و حال برخی بسیار وخیم گزارش شده است.

روز گذشته الهه یاسی به حالت اغما رفت و طبق اخبار دریافتی هم اکنون زیر اکسیژن است.

گروه سوم از شاگردان محمد علی طاهری با در دست داشتن بنر و پلاکاردهایی در حمایت از محمد علی طاهری شنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۵ به سمت زندان اوین حرکت کردند.
گروه اول شاگردان محمد علی طاهری روز ۲۳ آذر ۱۳۹۵ و گروه دوم در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۵ با این پیام که ” اگر اندیشیدن جرم است پس ماهم مجرمیم. ما شاگردان اندیشمند هم وطنمان استاد محمدعلی طاهری چاره ای جز تسلیم شدن به زندان اوین در حمایت از ایشان نداریم.ما را هم زندانی کنید، یا مرگ یا آزادی..”
داوطلبانه خود را تحویل مقامات زندان اوین دادند.

تاکنون شمار افرادی که از شاگردان محمدعلی طاهری خود را به عنوان هم جرم معلم خود به زندان اوین معرفی کردند به بالغ بر ۴۰ نفر می رسد.
شاگردان آقای طاهری بعد از نامه نگاری ها ،روشنگری ها به مسئولین عالی رتبه نظام و مسئولین قوه قضائیه این بار اقدام به یک حرکت مدنی اعتراضی و عاری از هر گونه خشونت زده اند.

سخن و پیام شاگردان آقای طاهری به مسئولین نظام بسیار روشن و واضح است که مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران :

ما پیام یا مرگ یا آزادی استاد در بندمان را به گوش شما رساندیم.
این پیام نه از سر استیصال و از سر امداد از شما بلکه برای آگاهی رساندن از ظلم روا شده در حق یک مسلمان در جامعه اسلامی بود
ما درس ظلم ستیزی را از مکتب عاشورا آموخته ایم و وظیفه خود را می دانیم.
شما مسئولین را از شکنجه های روحی و جسمی استاد طاهری توسط بازجویان قرارگاه ثارالله آگاه کردیم و شما سکوت کردید
بدانید اگر اندیشیدن جرم است پس ما هم مجرمیم..
گویا عده ای نفوذی در قرارگاه ثارالله چنان قدرتی پیدا کرده اند که هیچ کدام از شما مسئولین تاب مقاومت در مقابل اقدامات فراقانونی و غیر انسانی شان را ندارید!!
ما نه مخل امنیتیم و نه اغتشاش گر ما جمعی از مردم همین مرز و بوم هستیم که سال هاست مورد اتهام و ظلم یک عده نفوذی در دل عناصر قدرت نظام قرارگرفته ایم.
ما شاگردان اندیشمند مسلمان و هم وطنمان استاد محمدعلی طاهری چاره ای جز تحویل دادن خود به زندان اوین در حمایت از ایشان نداریم ما را هم زندانی کنید ..
با توجه به شرایط وخیم حال استاد محمد علی طاهری بهوش باشید که مسئولیت جان استاد در بندمان بر عهده قرارگاه ثارالله بوده و در صورت هر گونه سو قصد به ایشان ما سکوت نخواهیم کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر