شماره هفتاد و یک پژوهشنامه متین منتشر شد

شماره هفتاد و یک فصل نامه علمی پژوهشی متین توسط پژوهشکده امام خمینی (ع) و انقلاب اسلامی به چاپ رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی صاحب امتیاز و مجید انصاری مدیر مسئول آن است.

یکی از مقالات منتشر شده در این نشریه «صلح پایدار به مثابه یکی از اصول گفتمانی انقلاب اسلامی» نوشته مشترکی از منصور انصاری و میر قاسم سیدین زاده است.

در بخشی از این مقاله آمده است «نگاهی به عناصر اصلی تشکیل دهنده گفتمان انقلاب اسلامی که مبتنی بر نوع خاصی از انسان شناسی است و محوریت آن با مقوله عدالت و انصاف از یک سو و تعالی دنیوی و اخروی آدمی از سوی دیگر تعریف می شود، آشکار می سازد که می توان سنخیت بسیاری میان آن و اصول حاکم بر روانشناسی صلح پایدار مشاهده کرد.»

در ادامه «استقلال»، «وفاداری و ملی و بین المللی»، «ارزش های مشترک و تأکید بر آنها»، «فهم دو جانبه و راززدایی از غرابت»، «عدالت» و «تابوهای اجتماعی ضد خشونت» به عنوان عناصر گفتمان جمهوری اسلامی سازگار با این نظریه آمده است.

«گام های مؤثر در صراط مستقیم انسانیت با تکیه بر آرای امام خمینی (س)»، «مطالعه تطبیقی رویکرد امام خمینی (س) و مهاتما گاندی به عدم خشونت» و «انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)» از مقالات دیگر این پژوهشنامه است.

در بخشی از مقاله انسان شناسی از دیدگاه امام خمینی (س) آمده است «امام خمینی با آگاهی از نیازهای انسان معاصر و تحولات دوران مدرن و پست مدرن به عنوان یک رهبر سیاسی – دینی در واقع یک نوع انسان شناسی قرآنی کاربردی و عملی ارائه می دهد. ایشان با داشتن سری در آسمان انسان شناسی قرآنی و پای در علم انسان شناسی زمینی و ربط نیازهای ثابت فطری انسان با نیازهای متغیر اجتماعی دیدگاه ها و تحلیل هایی مخصوص به خود دارد که می توان آنها را در آثار و کلام او یافت.»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر