شماره هفتم فصلنامه «اندیشه سیاسی در اسلام» به چاپ رسید

شماره هفتم فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام توسط پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی منتشر شد.

پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی صاحب امتیاز و منصور انصاری مدیر مسئول این فصلنامه است.

«گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه عدالت ساختاری برای جهان عاری از خشونت» نوشته مشترکی از علی آدمی و سعیده ابویسانی، «انقلاب اسلامی و صلح سازی برای مدیریت جهان عاری از خشونت؛ بایسته ها و چالش ها» نوشته رضا سیمبر، «تأثیر اقدامات جریان های تکفیری بر تصویر صدور انقلاب اسلامی و صلح طلبی نظام جمهوری اسلامی» نوشته مشترکی از قربانعلی قربان زاده و امیر محمد ایزدی، «بررسی پدیده ترور و نفی و محکومیت آن از منظر امام خمینی (س) نوشته یعقوب نعمتی، «وجوه اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی جنبش حماس با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی ایران» نوشته مشترکی از یحیی فوزی و عباس علی بخشی، و «نقش ایالات متحده آمریکا در شکل گیری جریان های افراطی در جهان اسلام» نوشته سید مهدی ساداتی نژاد عنوان مقاله هایی است که در این فصلنامه به چاپ رسیده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر