هاشم خواستار: نظام کاملا در فساد غرق، از ملت جدا و تنها راه ادامه حیات خود را در اعدام میبیند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر