مهدی خزعلی: توقع ما از رئیس جمهور، بررسی دقیق حسابهای قوه قضائیه و گزارش دقیق به مردم است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر