محمد ملکی: مسئول تمامی این اعدامها و کشتارها در ایران شخص آقای خامنه ای است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر