آزادی بی قید و شرط 'دکتر محمد علی طاهری' کف مطالبات شاگردان وی است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر